Algemene verkoopvoorwaarden

Alle leveringen en transacties geschieden volgens de algemene verkoopvoorwaarden van de Beer Verpakkingen b.v., gedeponeerd op 10 augustus 1995 bij de KvK Leiden onder nr. B944

NVGP Leveringsvoorwaarden